Историята на конкурса „Мистър и Мисис Икономика“

Конкурсът се зароди в редакционния екип на сп."Икономика" през май 1990 година

72 ~ 1 мин. четене

Идеята за организирането на национален конкурс "Мистър/Мисис Икономика" се зароди в редакционния екип на сп."Икономика" през май 1990 г.

Самото название безспорно беше повлияно от бурно зараждащите се по онова време различни конкурси "Мис", "Мистър". Но целта беше напълно различна - да се отличи личността, която през съответната година е дала най-голям принос в развитието на икономиката чрез стопански решения и резултати в практиката, във финансовата сфера, или в икономическата наука.

С основание се смяташе, че зажаднялото за свободна изява общество ще приеме много добре една такава инициатива. Редакционният екип на списанието бе убеден, че икономистите заслужават обществена оценка и признание. Още повече с започващия преход към пазарна икономика, личностите, творящи стопанската политика, практика и наука фокусираха все повече светлината на прожекторите на публичната сцена. Главният редактор Лъчезар Иванов имаше безспорен принос за осъществяване на идеята.

Намеренията на редакцията да организира конкурс "Мистър/Мисис Икономика", неговите цели и регламента бяха публикувани в списанието през август 1990 год. Решено бе наградата да представлява статуетка от известния български скулптор Ставри Калинов. Регламентът предвиждаше номинираните от читателите, експертите и редакционния екип кандидатури да се разгледат от редакционната колегия и редакционния съвет на изданието и от тях да се избере най-достойния.

Подкрепи Economic.bg