Ивайло Московски се отчита за ОП "Транспорт"

Брифингът ще покаже изпълнението и напредъка на оперативните програми, финансирани в България със средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС

Изпълнението на Оперативна програма "Транспорт" (ОП "Транспорт") ще представи на брифинг министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. В пресконференцията ще участват и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, представители на Европейската комисия (ЕК) и на другите Управляващи органи на оперативни програми в България, съобщиха от пресцентъра на транспортно министерство. Събитието ще се проведе днес, 16 ноември от 11:30 ч. в зала "Мадара" на "Кемпински Хотел Зографски".

Брифингът ще бъде даден след края на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за представяне на изпълнението и напредъка на оперативните програми, финансирани в България със средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. В рамките на заседанието ще бъде представен финансовият напредък на оперативните програми, изпълнението на прогнозите за тяхното управление до края на настоящия програмен период, както и становището на ЕК за бъдещите предизвикателства до края на 2013 г. Ще бъдат обсъдени постигнатите резултати в изпълнението на оперативните програми и ефекта от новата система за предварителен контрол по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието Европейската комисия ще бъде представена от началника на отдел България в ГД "Регионална и градска политика" Реналдо Мандметс и Филип Хат, началник на отдел "Румъния, България, Малта" в ГД "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" на ЕК.

Коментари: 0