Иванка Диловска: С най-евтиния ток не може да се иска и качество

След като ЕРП-тата плащат зелената енергия, има резон да прихващат от НЕК, казва шефът на Института за енергиен мениджмънт

Критичен поглед

Автор: Николай Марченко

Мрежовите цени на електроенергията в България са най-ниски в Европейския съюз (ЕС) и не може да се претендира за качество на услугата. Това каза председателят на управителния сезон (УС) на Институт за Енергиен мениджмънт (ЕМИ) Иванка Диловска, по време на работен семинар на електроразпределително предприятие на „CEZ България”.  

„Всички знаете, че нашите цени са най-ниски. Те са драматично по-ниски от останалите цени. Мрежовата компонента е най-ниска от всички държави. „CEZ България” печели 8 стотинки на мегаватчас от продажбата на битов потребител, което клони към 0. Групата на ЧЕЗ работи на загуба по отношение на продажбите на битовите потребители”, допълни Иванка Диловска.

Тя даде за пример технологичните разходи като основен показател за ефективност, с който регулаторът в лицето на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) борави. „24.5% са загубите на пакета на ЧЕЗ, преди приватизацията за 2004 г., а в момента сегашните загуби са 12%. За тези 10 години компанията е постигнала намаляване на разходите два пъти”, похвали Иванка Диловска чешкия концерн CEZ за работата му в България.

Тя също така обърна вниманието на това, че държавният Енергиен системен оператор (ЕСО) разполага с много ограничени средства, за да изпълнява своите функции. Бившият водещ експерт на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) поясни, че на ЕСО плащат всички, тъй като няма как енергията да не мине през преносната мрежа. Тя даде пример с групата на CEZ: „ЧЕЗ-електро и ЧЕЗ-разпределение плащат на ЕСО за услугата „Системно управление на пренос” 4.15 стотинки”.

Според нея ЕСО има разходи за енергия, защото купува технологични разходи, за да си покрие харчовете. „Той осигурява на страната студен резерв. Технологичните разходи на ЕСО са между 2% и 3%, което е стандартен разход за мрежа „Високо напрежение”, цените за пренос са намалени повече от два пъти. По цялата верига има дефицит на пари”, поясни Диловска.

Тя припомни, че и „зеления”  ток от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) се изкупува задължително, не само от Национална електрическа компания (НЕК), но и от крайните снабдители. „Крайните снабдители са длъжни да продадат на НЕК зелената енергия по цената, на която са я купили от зелените производители. Крайните снабдители купуват енергия задължително, но и я продават на НЕК по закон – това е пътят на зелената енергия”.

По този начин тя обобщи, че трите ЕРП-та в България са имали мотив да „прихванат” от предназначените за НЕК пари, след като не им е платено за тока от ВЕИ. „От гледна точка на зелената енергия, прихващанията имат резон”, констатира Иванка Диловска.

 

Коментари: 0