Изнесохме оръжия за 230 млн. евро

Най-голяма част от експорта през 2011 г. е за Ирак, Индия, Алжир, Афганистан и Египет

8262 ~ 2 мин. четене

Оръжия на стойност 231 397 426 евро са изнесени от България през 2011 година. Най-големи обеми по стойност са осъществени за Ирак, Индия, Алжир, Афганистан и Египет.  Това сочи доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Документът бе приет днес от кабинета.

През миналата година комисията е издала общо 671 разрешения, сочи докладът, от които 406 са за износ и трансфер на оръжия от територията на България. Най-голям брой разрешения за износ и трансфер са издадени за Египет, САЩ, Индия и Афганистан.

Издадените разрешения за внос и трансфер за територията на страната на оръжия са 265, на обща стойност 176 551 000 евро, като най-много са за САЩ, Германия, Сърбия, Чехия и Украйна.

Общата стойност на реализирания внос и трансфер за страната ни е 116 876 552 евро, като най-голяма част от осъществения внос и трансфер е от Франция, Италия, Германия, Сърбия и Полша. По-голямата част от вноса е на изделия, предназначени за модернизацията на българската армия. Другата част е от стрелково оръжие, предназначено за продажба на вътрешния пазар и боеприпаси с цел унищожаване.

Съгласно чл. 70 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, Министерският съвет представя доклада на Народното събрание, след което се публикува в интернет страницата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, каквато е практиката през последните години.

В съответствие с международните си ангажименти България ежегодно предоставя информация за износа и вноса на конвенционални оръжия както следва: по линия на Регистъра на Организацията на обединените нации за конвенционалните оръжия, за износа и вноса и от страни-членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по линия на Международния обмен за малките оръжия и леките въоръжения по Документа на ОССЕ за МОЛВ и за осъществения износ на оръжия по линия на Васенаарската договореност.

Подкрепи Economic.bg