Отдават на концесия пристанище "Русе-запад"

Бъдещият наемател ще вземе порта за срок от 35 години

На днешното си заседание министрите приеха да се открие процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на пристанищния терминал "Русе-запад", част от пристанището за обществен транспорт с национално значение "Русе", съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Бъдещият концесионер ще вземе порта за срок от 35 години, като ще бъде задължен да извърши редица ремонти, както и частично разширение. По този начин ще се постигне модернизация на техническите съоръжения и оборудване, с оглед привеждане на техническата осигуреност, технологията и организацията на работа в съответствие с изискванията на Европейските стандарти, както и постигане на съпоставимо качество и цена на услугата с конкурентните пристанища и/или терминали от региона и повишаване конкурентоспособността и качеството на пристанищните услуги.

Коментари: 0