Износът на България за ЕС е нараснал с 13%

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция

Автор: Божидара Иванова

Износът на България към страните от ЕС се е увеличил с 13.2% спрямо същия период миналата година и е в размер на 8.3 млрд. лв., сочат данни на НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 71% от износа за държавите - членки на ЕС.

През април 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 13.3% спрямо същия месец миналата година и е в размер на 2.2 млрд. лв.

Вносът на страната ни от ЕС за периода януари-април 2013 г. се увеличава с 4.0% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 9.5 млрд. лв. по цени CIF, като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания, Гърция и Унгария.

През април 2013 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 12.9% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лв. по цени CIF.

През първите четири месеца на година, най-много растат стоките за износ в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-малко се изнасят продукти от сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”.

 

Коментари: 0