Износът пада с 1,8%

Това се дължи на свитото от рецесията потребление

Износът падна с 1,8% през февруари спрямо същия месец на миналата година след спад от 10% през януари. Това се дължи на рецесията, в която влязоха редица държави от ЕС, което пък води до свиване на покупките на българските стоки.

Така за първите два месеца на годината спадът на износа е с 6,1%. През февруари ръстът на вноса е с 12,8%, докато през януари той се увеличи само с 1,6%. Ефектът е, че отрицателният търговски баланс се увеличава 7 пъти на годишна база до 513,1 млн. лв. през февруари 2012 г.

Коментари: 0