Износът спада, лек ръст на вноса

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход"

132 ~ 2 мин. четене

Износът на България за ЕС през периода януари-април 2014 г. намалява с 0.9% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 8.3 млрд. лева, сочат данни на НСИ. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 72.3% от износа за държавите-членки на ЕС. През април 2014 г. износът за ЕС намалява с 3.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари-април 2014 г. нараства с 4.6% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 9.9 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През април 2014 г. вносът на България от държавите-членки на ЕС, се увеличава с 0.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари-април 2014 г. е отрицателно и е на стойност 1666.8 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 1212.9 млн. лв.

Най-голям ръст при износа в сравнение със същия период на 2013 г. е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (49.9%). Най-голям спад е отчетен при износа на секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (28.3%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (19.6%).

Най-голямо процентно увеличение (21.5%) при вноса е отчето в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти", а най-голямо намаление (6.7%) се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация".Подкрепи Economic.bg