Изплащат всеки месец лихва по депозит

Минималната сума за откриване на влога "На разположение" е 3000 лева

ОББ предлага нов срочен депозит „На разположение“. Продуктът дава възможност на клиентите да избират за какъв срок и в каква валута да спестяват, като им позволява всеки месец да разполагат със своята лихва.

Клиентът ще има възможност да запази значителна част от доходността на спестяването при нужда да ползва своите средства, преди да е изтекъл крайният срок на депозита.

Депозит "На разположение" e със срочност от 6, 12 или 24 месеца и се предлага в три вида валути - лева, евро и долари. Минималната сума за откриване е 3000 лева или 3000 евро/долари. Клиентите получават лихвата всеки месец по своята разплащателна сметка.

 

 

Коментари: 0