Извършват мониторинг на съоръженията в пристанищата за обществен транспорт

Целта е да се гарантира дългосрочна и безопасна експлоатация на съществуващите съоръжения

Извършват мониторинг на съоръженията в пристанищата за обществен транспорт
4226 ~ 1 мин. четене

ДП „Пристанищна инфраструктура" е обявило обществена поръчка за изпълнител, който да изготви мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Обект на мониторинга са пристанище Варна (пристанищни терминали Варна-изток и Варназапад), пристанище Бургас (пристанищни терминали Бургас-изток 1, Бургас-изток 2, Бургасзапад, Росенец и Несебър), пристанище Русе (пристанищни терминали Русе-изток, Русезапад, Свищов), пристанище Лом (пристанищни терминали Видин-север, Видин-център, Видин-юг и Лом).

Целта на мониторинга е да се гарантира дългосрочна и безопасна експлоатация на съществуващите съоръжения и установяване на реалното им състояние с оглед предотвратяване на аварийни ситуации. Там, където е изградената система за мониторинг, тя ще бъде проверена и при нужда обновена. За пристанищните терминали, където не е осъществяван мониторинг на съоръженията, трябва да се изгради и стабилизира нова репена мрежа. Мрежа за следене на деформациите трябва да се изгради във Фериботен комплекс Варна и пристанищни терминали „Лесиорт", Балчик, Росенец, Несебър, Терминал 2-А, Свищов, Видин-север, Видинцентър, Видин-юг и новия източен вълнолом в пристанище Бургас.

В резултат от мониторинга ще бъде изготвен доклад за определяне на деформациите на пристанищните съоръжения в пристанищата. За всяко пристанище ще се извърши анализ на състоянието на наблюдателните станции, изходните точки и репери, както за съществуващите така и за новоположените. Анализът от съпоставяне на данните е за определяне на скоростта на деформациите, застрашените места, необходимостта и периодичността за извършване на следващите контролни измервания и други, касаещи сигурността на пристанищните съоръжения. Прогнозна стойност на поръчката е 270 000 лв без ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 11 август.

Подкрепи Economic.bg