Жената на шефа ни носи втора пенсия

Ставаш осигурителен посредник само след изпит

Предупреждават ни, че може да загубим парите си

Жената или някой друг роднина на шефа е най-вероятният човек, който ще ни помага в избора на частен пенсионен фонд. Причината е, че подготвените промени в Кодекса за социално осигуряване предвиждат работодателят да няма право да бъде осигурителен посредник на пенсионен фонд спрямо собствените си служители.
 
Така ще се избегне натискът за избор на определено дружество от страна на шефа, каквито практики се наблюдаваха в някои предприятия в последните години. В проекта обаче не пише, че това не може да прави приближен или роднина на шефа. Така най-вероятно ролята на осигурителен посредник в дадена фирма ще поеме съпругата на шефа, детето му или друг близък или приятел.

Получаването на право хората да работят като осигурителни посредници вече ще става, ако отговарят на няколко условия. Кандидатът за посредник в което и да е пенсионноосигурително дружество ще трябва да има завършено поне средно образование, предвиждат промените в КСО. Освен това той не трябва да бъде осъждан за престъпления от общ характер и да не е лишаван от правото да заема материално отговорна длъжност или да упражнява определена професия в областта на финансите, застраховането или осигуряването.
 
Освен това кандидатът трябва да премине специален курс на обучение в пенсионната компания, след което трябва да издържи и съответния изпит. В противен случай дружеството трябва да му откаже сключването на договор. Ако такъв бъде подписан, пенсионната компания веднага трябва да подаде данните за договора и лицето в Комисията за финансов надзор, след което в срок от 5 работни дни зам.-председателят й трябва да впише лицето в специален регистър.
 
Той обаче трябва да го заличи от него, ако установи, че са представили неверни данни, например по-ниска степен на образование, или пък са прикрили, че е осъждан.
 
По време на работата си осигурителните посредници вече ще са длъжни да дават много повече информация на клиентите си за различните особености и рискове на втория и третия стълб в пенсионната ни система.
 
Задължително ще трябва да ги предупреждават, че в даден момент при инвестиране на средствата им може да има и отрицателна доходност и така парите им да намалеят, както се случи в разгара на кризата през 2008 г. и 2009 г.
 
Ако служителите на дружеството излъжат или прикрият от осигурените лица информация, ще бъдат санкционирани, предвиждат още промените в КСО. В зависимост от типа нарушение на кодекса глобите са от 1000 до 20 хил. лв., а при повторно погазване на закона стигат и до 150 хил. лв.
 
Кристиан Костурков
Коментари: 0