Жилищата продължават да поевтиняват

София остава с най-висока средна цена на кв. метър

През третото тримесечие на 2012 г. жилищата са поскъпнали най-много във Видин на тримесечна база, а най-голямото поевтиняване е регистрирано в Кюстендил. Това показват данните на Националния статистически институт за пазарните цени на имотите.

Средно за страната понижението на пазарните цени на имотите е 0.5% през третото спрямо второто тримесечие на тази година. Спрямо юли-септември 2011 г. обаче имотите са поевтинели с 2.2%.

Освен в Кюстендил сериозно понижение на цената през третото тримесечие на 2012 г. спрямо предходното е регистрирано Монтана и Пазарджик - съответно 3.4 и 2.7%. Спад в цената има в 17 областни града, като в столицата намалението на цените е 0.7% на тримесечна база. В Хасково няма промяна, а в останалите 10 области има тримесечно повишение на цената. След Видин най-голям ръст на имотите има във Велико Търново и Шумен - 2.6 и 2.4%.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през третото тримесечие на 2012 г. е 881.21   лв. на кв. метър. Най-високи остават средните цени в столицата София - 1447.33 лв. на кв. метър. След това се нареждат Варна и Бургас, където средната цена е съответно 1425.83 и 1135.83 лв. на кв. метър.

Коментари: 0