Йовчев: Две са основните заплахи за сигурността

Това са обществено-политическата криза в страната и кризата в Близкия изток

108 ~ 3 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

"Към настоящия момент могат да се дефинират два основни генератора на заплахи с висок потенциал и значим риск за национална сигурност на България. Това са обществено-политическата криза в страната и кризата в Близкия изток". Това се посочва в доклада на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цвтлин Йовчев, който бе представен днес пред участниците в Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС).

"Основните процеси са свързани с въоръжения конфликт в Сирия, преговорите по Близкоизточния мирен процес, иранската ядрена програма, както и политическата и икономическата стабилност на Ливан, Йордания и Египет", се казва в доклада.

В доклада се посочва, че към момента Европейския съюз (ЕС) няма готовност да управлява ефективно кризата и съюзът няма напълно изградени единни системи за имигрантите (в т.ч. и бежанците) и за тяхната интеграция, което не позволява цялостен и интегриран подход при разрешаване на проблемите. "Има несъответствие между политиките. От една страна те насърчават бежанците да търсят закрила в страните от ЕС, а от друга все още не е въведен принципът на релокация в страните-членки на основата обективни критерии, отразяващи техните реални възможности", пише още в доклада.

Йовчев отбелязва, че засиленият миграционен натиск е едно от най-сериозните предизвикателства пред националната сигурност на България през последните години. Страната не разполага в достатъчна степен с допълнително необходимите ресурси, административен и технически капацитет за управлението на процеси, свързани с постоянно нарастващ брой нелегални имигранти. Същевременно не е напълно изградена системата за защита на националната сигурност, което да позволи постигане на по-високо ниво на синергия и използване на максималния капацитет на страната за противодействие на рисковете и заплахите.

Втората заплаха за България е комплексът от процеси в областта на обществените отношения, което може да се определи като обществено-политическа криза у нас. Основните процеси според доклада на вицепремиера, свързани с изостреното противопоставяне и липса на ефективен политически диалог, са усещане за справедливост в част от българското общество, липса на политическо представителство за немалка част от българските избиратели, както и недостатъчно доверие в институциите. "Обществено-политическата криза е резултат от процесите в обществото през последните повече от двадесет години, като остри проявления на негативните последици от тази криза са протестите от месец февруари до сега", се посочва в доклада.

Според Йовчев структурата на протестите може да се обособи в две основни групи. Първата са спонтанно протестиращи, които търсят промяна в процесите на държавното управление. Втората група са мотивирано протестиращи, с които не може да се осъществи ефективна комуникация. Спонтанно протестиращите нямат лидери и програмни цели, както и не припознават политически субекти, които могат да отговорят на очакванията им.

"От друга страна - организаторите на протестни действия не желаят публично да се афишират и да заявят ясни политически цели. Налице са определени опити за насочване, включително и на спонтанно протестиращите, в посока, която преследва конкретни политически цели. По този начин обществената енергия често се насочва към погрешни посоки и към деструктивни действия, които няма да доведат до разрешаване на проблемите", пише в доклада на Йовчев.

Според него предсрочните избори могат да бъдат стъпка или средство за постигане на националните цели, но сами по себе си не могат да бъдат дефинирани като цел. Йовчев смята, че нови избори няма да доведат до социално-политическа стабилност и намаляване на напрежението в обществото. Той посочва, че една следваща конфигурация, вероятно ще бъде по-сложна и нестабилна.

"Посочените два основни генератора на заплахи с висок потенциал и значим риск за националната сигурност промениха средата за сигурност в страната, като на основа на анализите не може да се очаква бързо подобрение или изменение на негативните тенденции в обозримо бъдеще. Съвпадението на двете кризи по време води до силно мултиплициране на негативните последици от тях в много области", се казва още в доклада.

Подкрепи Economic.bg