КТБ увеличава капитала си с 6 млн. лв.

Финансовата институция ще издаде 600 хил. акции с номинал 10 лв. и емисионна стойност 156.47 лева

92 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Корпоративна търговска банка (КТБ), с мажоритарен собственик Цветан Василев, увеличава капитала си с 6 млн. лв. Решението беше взето на Общото събрание на акционерите на Банката от 4 декември 2012 г., но сега Комисията за финансов надзор (КФН) е потвърдила проспекта.

Увеличението ще се случи чрез издаване на нови до 600 000 обикновени безналични акции с единична номинална стойност от 10 лева и единична емисионна стойност от 156.47 лева. Те ще бъдат пуснати за търговия на Българската фондова борса (БФБ), съобщиха от банката.

Записването на новите акции и борсовата търговия с правата за записване на новите акции, ще започне на първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата, на която е извършена последната публикация на Съобщението за публично предлагане.

В деня на последната публикация на Съобщението за публично предлагане Банката ще уведоми с нарочно съобщение относно конкретната дата, на която ще започне подписката за новите акции и борсовата търговия със свързаните с новите акции права.

Подкрепи Economic.bg