КЗК: „Топлофикация-София“ злоупотребява с господстващо положение

Комисията атакува цените, които столичното парно определя за услугата дялово разпределение на топлина

116 ~ 1 мин. четене

С Определение № 188/12.02.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдение за извършено нарушение на Топлофикация София ЕАД, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради - етажна собственост в град София и да засегне интересите на потребителите, съобщават от пресцентъра на КЗК.

Производството е образувано след получен сигнал от Върховна административна прокуратура, в който са изложени аргументи във връзка с евентуално извършено нарушение на разпоредбите на ЗЗК от страна на топлопреносното дружество и дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия. В сигнала се предлага КЗК да образува производство, в рамките на което да проучи поведението на предприятията при формиране на цените на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в етажна собственост.

В хода на производството КЗК извърши проверка в офисите на Топлофикация София ЕАД, Иста България ЕООД и Техем Сървисис ЕООД.

От направеният икономически анализ в видно, че едностранното определяне на еднакви цени за всички фирми за дялово разпределение от страна на Топлофикация София ЕАД води до премахване на ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите, като води до по-ниско качество на услугата и ги лишава от възможността да изберат онзи доставчик на услугата, който би им предложил по-благоприятна цена. Според Комисията, Топлофикация София ЕАД налага необосновани цени на дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което същите са поставени в неравностойно положение по отношение на техните разходи и начисляването на различна норма на възвращаемост.

В срок от 30 дни страната има право да представи писмени възражения по предявените твърдения, право на достъп до материалите по преписката и да поиска да бъде изслушана в открито заседание на КЗК.

Подкрепи Economic.bg