КЗК глоби „Тера Комюникейшънс" за дъмпинг

Компанията е санкционирана с над 200 хил. лв.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи извършено нарушение от страна „Тера Комюникейшънс" АД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 209 625 лева.

КЗК счита, че ответното дружество е нарушило ЗЗК, като е сключило договори за безвъзмездно изграждане, предоставяне, поддръжка и развитие на системи за заплащане на такса за паркиране чрез СМС в зони за кратковременно паркиране в Русе и Пазарджик. Дружеството е участвало в обществени поръчки с предмет „Разработване и внедряване на автоматизирана система за СМС за разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на „Синя зона" в горепосочените градове.

Проучването показа, че услугата изграждане на автоматизирана система за СМС разплащане за синя зона се предоставя от „Тера Комюникейшънс" АД на цена не само под себестойност, но и безплатно, като покриването за нейните разходи се извършва чрез част от приходите от друга услуга, отделна от първата - от такси за паркиране, получавани от дружеството.

КЗК не приема като аргумент за продажбата на съответната услуга по цени, надвишаващи разходите за нейното предлагане, тази форма за крос-субсидиране на ответното дружество.

Коментари: 0