Пиреос банк придоби GenikiBank

Целта е да се преструктурира банковата система в Гърция

Пиреос банк придоби всички акции на Societe Generale в гръцката Geniki Bank, представляващи 99.08% от нейния капитал, съобщиха от банката. Сделката е била подписана на 19 октомври в Гърция.

Споразумението е част от процесите в гръцкия банков сектор, реализирани от Централната банка на Гърция и Гръцкия фонд за финансова стабилност (HFSF) с цел преструктурирането на банковата система в страната и увеличаване на финансовата стабилност. Условията по транзакцията, която се очаква да се реализира до края на годината, са съгласувани с фонда и се очакват окончателни одобрения от регулаторните институции.

Мениджмънтът на Пиреос банк изразява своята увереност, че придобиването на дела от Geniki Bank ще осигури синергетичен ефект в рамките на групата и ще подпомогне очакваната рекапитализация.

„След придобиването на част от активите и пасивите на ATEbank, Пиреос банк продължава да играе съществена роля в преструктурирането на финансовия сектор в страната. Придобиването на акциите на GenikiBank допълнително ще стабилизира капиталовите показатели и ще подобри позициите ни при предстоящата рекапитализация”, обяви Михалис Салас, председател на съвета на Директорите на Piraeus Bank Group.

Коментари: 0