КЗК отмени конкурс на НЕК за охрана на язовири

Класираната на първо място фирма предложила различни цени в отделните документи

284 ~ 1 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Комисията за защита на конкуренцията отмени избора на изпълнител на обществена поръчка за охрана на язовири. Причината са открити пропуски в процедурата, изпълнявана от „Национална електрическа компания” (НЕК).

Конкурсът за охрана е включвал язовирите в районите Петрохан и Благоевград, ремонтна база и Централно управление на „Язовири и каскади”- София, както и язовирен район „Белмекен”, обект от язовирен район „Чаира” и обекти на клон „Хидроелектроинвест”- административна сграда, складова база и язовир „Яденица”. Всички те са на предприятието „Язовири и каскади” и клона „Хидроелектроинвест”.

Производството срещу конкурса е образувано след жалба от „Мултифорс А.С.” ЕООД, София.

КЗК е установила, че комисията, проверявала документацията не е констатирала различията в посочените от класирания на първо място участник ценови предложения. Стойностите в ценовото предложение били различни от тези в подробната писмена аргументация. За това дружеството е трябвало да бъде отстранено от процедурата.

Възложителят е допуснал нарушение и като не е изискал от участниците да удължат срока на валидност на офертите си. Това пък е довело до незаконосъобразно класиране, тъй като офертите с изтекъл срок на валидност нямат обвързваща сила.

Подкрепи Economic.bg