КЗК спира изграждането на два големи проекта с еврофинансиране

Антимонополният орган спира изграждането на завода за отпадъци в София и проекта за изграждане на отсечка от 16.5 км. от околовръстното шосе на София

84 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) спира два големи проекта, финансирани от европейски програми, заради нередности в избора на изпълнители на обществени поръчки. Единият проект е свързан с обществена поръчка с предмет "Изпълнение на фаза II на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община"- Проектиране и строителство на завод за Механично- биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF- гориво", а другият отменен проект е решение на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура (АПИ) за избор на строител на 16.5 км. от Северната скоростна тангента, част от околовръстното шосе на София.

Решението на КЗК отменя кметска заповед на Йорданка Фандъкова във връзка с класиране на участниците, кандидатствали за изпълнение на обществената поръчка. Комисията е сезирана от две от фирмите-участници. След подадени жалби става ясно, че възложителят е отстранил от процедурата един от участниците без да изложи аргументи, базирани на изискванията. Недопустимостта на офертата също не е била мотивирана и това е основна причина от КЗК да върнат производството за повторна преоценка.

Проектът за изграждането на завода за отпадъци е спрян от Антимонополният орган, тъй като документите на обявения победител в първия търг не е трябвало дори да се разглеждат.

И при АПИ и при Столична община, нарушенията са при избора на изпълнител, а аргументите при избора на компания не са били най-ниска цена, а други съображения.

Подкрепи Economic.bg