КЗК върна спряна от "Български пощи" обществена поръчка

Според комисията незаконосъобразно е била прекратена процедура за цифрова мобилна телефонна услуга

228 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразна заповед на "Български пощи" ЕАД за прекратяване на обществена поръчка за цифрова мобилна телефонна услуга.

Проверка на антимонополната комисия установила, че процедурата е прекратена на основание наличие "съществена промяна в обстоятелствата, които възложителят не е могъл да предвиди". Като такава се посочват решения на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ за намаляване на цени на телекомуникационни услуги.

Според възложителя издадените решения предоставят на "Български пощи" ЕАД възможност да посочи изрично в документацията за участие в една бъдещата процедура, че цените на участниците следва да са съобразени с нивата на цените, посочени в цитираните решения на КРС.

Според КЗК в случая обаче не е отпаднала необходимостта от провеждане на процедурата, а напротив, цели се прекратяване на настоящата процедура, за да  бъде открита нова със същия предмет, но с включени допълнителния условия към ценовите предложения на участниците.

Процедуратата ще бъде върната от последното законосъобразно действие, а именно  разглеждане на документите в Плик № 3 от офертите на допуснатите участници, при спазване на мотивите, изложени в решението.

Подкрепи Economic.bg