Кабинетът подкрепя средното образование с 37 млн. лв

Десетте национални програми ще бъдат приложени до края на 2013 г.

92 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Служебното правителство одобри десет национални програми за развитие на средното образование, които ще се прилагат през 2013 г., предадоха от правителствената пресслужба. Общата сума на средствата, предвидени по програмите е малко над 37 млн лв.

Националната програма (НП) „Оптимизация на училищната мрежа” е с бюджет 14 360 000 лв. Тя функционира вече шест поредни години и чрез нея се регулират процесите на адаптиране на образователните структури към интересите и потребностите на децата и потребностите на пазара на труда.

НП „Квалификация" е с бюджет 356 850 лв. и е насочена към повишаване на качеството и ефективността на образованието чрез квалификация на педагогическите специалисти.

Програма „С грижа за всеки ученик” осигурява допълнително обучение на учениците, които изостават в процеса на обучение, а общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.

1.1 млн. лв. са предвидени за НП „Роден език и култура зад граница" – за съхраняване на българското етнокултурно пространство в чужбина и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света.

НП „Училището - територия на учениците" се отнася до организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи, на олимпиади и национални състезания. Бюджетът на програмата е 1 949 357 лв.

Целите на НП „На училище без отсъствия" са намаляване броя на свободните часове, на отсъствията на учениците, за мотивиране на учениците редовно да посещават учебните часове и да участват в процеса на обучение. Общият ѝ бюджет е 2 млн. лв.

„Информационни и комуникационни технологии в училище" ще осигурява достъп до интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Общият бюджет на програмата е 6 500 000 лв.

НП „Модернизиране на системата на професионалното образование" е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии. За тази цел са предвидени 3 млн. лв.

Създаване на базова достъпна архитектурна среда с цел равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности е целта на НП „Създаване на достъпна архитектурна среда". По програмата са предвидени 800 000 лв.

По НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване" за задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (ІV, VІІ, ХІІ клас) чрез национални стандартизирани изпити са отделени 4 500 000 лв.

Подкрепи Economic.bg