Как беше разрешено строителството в Иракли

ДНСК започва спешна проверка на вече започнал строеж в местност „Кладери” в землището на с. Емона

400 ~ 3 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Поредният сигнал за строителство върху защитени земи в община Несебър предизвика свикването на нов протест на еколози и разпореждания за спешни проверки.

Гражданската инициатива "Да спасим Иракли" изрази притеснение за вече започнал строеж в Иракли. От табела на мястото се вижда, че там ще бъдат вдигнати 9 ваканционни бунгала на един етаж, 5 на два етажа, складове и басейни. Строителството е започнало на 2 ноември 2012 г. и трябва да приключи за 49 работни дни. Инвеститор на обекта е "Емона 2000" ЕООД, собственост на Добрин Иванов, а строител е "Аргогруп екзакт".

На извънредна пресконференция днес министърът на околната среда и водите Нона Караджова обяви, че процедурата за строеж на ваканционно селище в Иракли е законна и срещу него няма нито едно възражение. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова разпореди Дирекцията на национален строителен контрол (ДНСК) да започне проверка по случая.  

Според предоставената от регионалното министерство информация двата терена в местност „Кладери” в землището на с. Емона са собственост на „ДАРС ИНВЕСТ” ЕООД. За тях има издадено и влязло в сила ОВОС от август 2011 г. Документът е издаден от органите на Министерство на околната среда и водите. Днес Нона Караджова обясни, че природозащитниците са пропуснали публикуваното на интернет страницата решение на регионалната екоинспекция в Бургас и не са участвали в общественото обсъждане, което е било предварително разгласено.

През 2006 и 2007 г. за поземлените имоти от Областна дирекция „Земеделие и гори“ - гр.Бургас са издадени решения на Комисията за земеделските земи за промяна предназначението - от земеделски земи за неземеделски нужди. За двата терена има влязла в сила кадастрална карта от 2005 година.

Кметът на община Несебър издава през 2011 и 2012г. заповеди за одобряване на изменение на Подробен устройствен план за застрояване на терените. С това се позволява на тяхно място да се изгради ваканционно селище. Според заповедта на мястото е допуснато да се извърши проект с максимална височина на застрояване 7,5 метра, плътност на застрояването 20% и минимално озеленяване 70% за частта, попадаща в зона „А”, а за частта, попадаща в зона „Б”, максималната височина е същата, плътността на застрояване е 30%, минималната озеленена площ е 50%.

През ноември 2011 г. главният архитект на Несебър издава две разрешение за строеж - за „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води” и за Ваканционен клуб. В първия етап от проекта е предвидено да бъдат издигнати 5 къщи. През май 2012 г. архитектът на града издава ново разрешение за втори и трети етапи на строителството. Те предвиждат изграждането на ресторант, спа център, 9 къщи, рецепция и басейн. На 5 септември 2012 г. фирмата получава одобрението и за строителството на ваканционно селище от 9 едноетажни бунгала, 5 двуетажни бунгала и 3 склада с басейни.

Разрешенията за строеж са издадени на името на „Емона 2000“ ЕООД, Добрин Иванов и „ДАРС ИНВЕСТ” ЕООД.

От гражданското сдружение "Да спасим Иракли" смятат, че според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие тези земи би трябвало да са изключителна държавна собственост и строителството на плажа и дюните да е напълно забранено. Според екоминистерството територията, на която е разрешено изграждането на ваканционен комплекс е била урбанизирана, а в документите, подписани от РИОСВ-Бургас не е същестувала думата "дюни".

Подкрепи Economic.bg