Клиентите на ЧЕЗ могат да разсрочват задълженията си

Електрозахранването не се прекъсва в периода на разсрочване

176 ~ 1 мин. четене

Електроразпределителното дружество ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че предлага гъвкави планове за разсрочено плащане, от които могат да се възползват всички клиенти, затруднени да заплатят задълженията си в установените срокове.

Протокол за разсрочване на плащанията може да бъде сключен във всеки Център за обслужване на клиенти на дружеството.

Компанията уверява, че електрозахранването няма да бъде прекъсвано за периодите, за чиито суми е договорено разсрочване.

Подкрепи Economic.bg