Костинброд с пречиствателна станция за 97,6 млн. лв.

Инвестицията ще намали загубите на питейна вода

316 ~ 1 мин. четене

 Договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на град Костинброд ще подпишат министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на общината, съобщина от МОСВ.

Стойността на проекта е 97,6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".

Предвижда се да бъде изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с капацитет 13 хил. еквивалент жители. По този начин ще се предотврати замърсяването на реките Блато и Белица в района на град Костинброд. По проект ще бъде изградена общо 44 км. канализационна мрежа и 41 км. водоснабдителна мрежа.

С предвидените инвестиционни мерки ще се намалят загубите на питейна вода и ще се подобри качеството й. По приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 2,95 млрд. лв. (117,5 % от средствата за сектора).

От тях са изплатени над 363 млн. лв. В изпълнение са 119 проекта на стойност 2,765 млрд. лв. Успешно са приключили 81 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финансова помощ (БФП) 53,8 млн. лв.

Извършено е и окончателно разплащане по 5 договора за изграждане на инфраструктура на общините Бургас (кв. Долно Езерово), Вълчи Дол, Приморско, Главиница и Перник с общ размер на усвоената безвъзмездна финансова помощ 64 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg