Край на двойното подаване на данни към НАП

Очакват се промени и в нормативната уредба за данъците върху доходите на физическите лица

3650 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

На доставчици и получатели на течни горива няма да им се налага да подават два пъти едни и същи данни към Националната агенция за приходите (НАП). Облекчението ще дойде след предлаганите промени в Закона за ДДС (ЗДДС), които бяха одобрени на днешното заседание на Министерски съвет (МС).

Предложенията за промени целят усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи задълженията за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Предложенията ще доведат до намаляване разходите на бизнеса по отчитане на продажбите в търговските обекти, както и ще създадат правна сигурност за данъчно задължените лица, аргументират промените от МС.

Създава се специфичен ред за отчетност и контрол на доставките и движението на течни горива от петролни бази. Новите текстовете премахват двойното предоставяне на едни и същи данни на НАП от доставчици и получатели на течни горива. Тези, които предават данни чрез дистанционна връзка с фискалните устройства, няма да се налага да предават същите и по интернет.

Със заключителните разпоредби на проекта се предлагат промени в законите за данъците върху доходите на физическите лица и за корпоративното подоходно облагане.

Подкрепи Economic.bg