Кризата е свила енергийното потребление в България

През 2011 г. спадът е с 4.1% спрямо 2008 г.

100 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Потреблението на енергия в България е намаляло с 4.1% за три години. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Потреблението намалява с 5.7% за целия Европейски съюз(ЕС), което според анализаторите се дължи на понижената икономическа активност в цяла Европа, след началото на финансовата криза през 2008 г.

Според данните на европейската статистика потреблението на енергийни ресурси в страната през 2011 г. е било с еквивалент на 19.3 млн. тона петрол. През 2008 г. е било 20.1 тона. През 2011 г. обаче потреблението е с 1.4 млн. тона повече спрямо 2010 г. и с 1.7 млн. тона повече спрямо 2009 г. Отново според специалистите това се дължи на подобрената икономическа обстановка спрямо предходните години.

Общо за целия ЕС потреблението през 2011 г. е било с еквивалент на 1.698 млрд. тона петрол. През 2008 г. е било 1.8 млрд. тона, 2009 г. - 1.702 млрд. тона и през 2010 г. - 1.759 млрд. тона.

Държавата с най-голямо потребление в Европа е Германия. През 2011 г. най-голямата икономика на Стария континент е използвала енергийни ресурси с еквивалент на 316.3 млн. тона петрол. За три години спадът е със 7.7%, а спрямо 2010 г. понижението е с 5.9%.

Статистиката за потреблението на енергийни ресурси отговаря точно на големината на икономиките в Европа. След Германия по най-голямо използване на енергийни ресурси се нарежда Франция, която е и втората най-голяма икономика в Европа. Там потреблението през 2011 г. е достигнало 259.3 млн. тона еквивалент на петрол. Великобритания потребява 198.8 млн. тона, Италия - 172.9 тона, Испания - 128.5 млн. тона и Полша - 102.2 млн. тона еквивалент на петрол.

Най-малко енергийни ресурси използва Малта - едва 1.1 млн. тона. След нея се нарежда Кипър - 2.7 млн. тона, Латвия - 4.2 млн. тона, Естония - 6.2 млн. тона и Литва - 7.1 млн. тона.

Най-голям срив в потреблението за три години има в потреблението има в Литва - 24.5%, Ирландия и Гърция - 12.3%, Румъния - 10.2% и Великобритания - 9.4%.

Подкрепи Economic.bg