Лек спад в цените на производител

Цените в преработващата промишленост нарастват на месечна база

Снимка: Reuters

Автор: Стилиян Гребеничарски

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се е понижил през април с 0,2% в сравнение с предходния месец, съобщават от националния статистически институт. Спадът се дължи на по-ниските цени в добивната промишленост - с 2,8% и при производството и разпределението електрическа, топлоенергия и газ - с 0,8%. Цените на производител в преработващата промишленост с повишават с 0,3%.

В преработващата промишленост най-голямо месечно увеличение има при производството на напитки - 1%, тютюневи изделия - 0,9%, и хранителни продукти - 0,3%. По-ниски са били средните цени при производството на химични продукти - с 0,9%, метали и метални изделия (без машинии оборудване) - с по 0,4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 0,9% на годишна база. Най-силно изразена тенденция за спад има при добивната промишленост - 10,1%. Цените при производство и разпределение на енергийни продукти са с 1,3% по ниски, а тези в преработващата промишленост остават на нивото от април 2013 г.

Общият индекс, отчитащ цените на производител на вътрешния и международния пазар остава почти без изменение на месечна база – спад от 0,1%. На годишна база, обаче, спадът е 2,1%.

В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 1,5% спрямо април 2013 г. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 15%, при производството на хранителни продукти - с 4,3%, и при производството на химични продукти - с 3,1%. Увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 5,3%, както при производството на напитки и мебели - с по 2,1%.

Коментари: 0