Левът на 130 години

От създаването си родната валута е преживяла три сериозни обезценки

Левът става на 130 години през 2012-та.

През 1882 година в Санкт Петербург са отсечени първите сребърни 1 и 2 лева.

Първоначално родната валута е била равностойна на един френски франк.

В цялата си истори ялевът е преживял 3 инфлационни кризи. След първата световна война той е бил обезценен близо 27 пъти. Втората криза е след Втората световна война, когато обезценката му е между 15 и 20 пъти. 

Третата криза е след промените от 1989 година, когато левът се обезценява над 60 пъти, съобщи бТВ.

Коментари: 0