Лихвите продължават спада си и през април

Лихвите за фирмите с до 3 процентни пункта по-ниски за една година

Автор: Стилиян Гребеничарски
Лихвените проценти по новосключени депозити и кредити продължават да намаляват и през април. Това става ясно от публикуваните от Българска народна банка данни. Изключение правят единствено потребителските кредити в лева на годишна база и „други” кредити на месечна база.

Средният лихвен процент по нови срочни депозити на домакинствата в лева е 3,51%, което е с 0,51 процентни пункта по-ниско от април 2013 г. и с 0,05 пр. пункта по-ниско от предходния месец. Средната лихва по срочните депозити в евро се понижава с 0,58 пр. пункта до 3,22%.

Положителна новина за инвестиционната активност на бизнеса е, че средните лихвени проценти по новоотпуснати кредити за нефинансови предприятия бележат осезаем спад в сравнение с април 2013 г. Лихвата по заемите до 1 млн. евро, договорени в лева се понижава с 0,7 пр. п. до 7,12%, а за тези договорени в евро тя е 7,26% (-0,78 пр. п.). Още по-голямо е понижението при кредитите с размер над 1 млн. евро. Тези в лева са 6,36% (-3,21 пр. п.), а тези в евро 7,44% (-1,34% пр. п.).

Средният лихвен процент при потребителските кредити в лева е 11,39%. Той се покачва на годишна база с 0,84 пр. п., но на месечна спада с 0,21 пр. пункта. Заемите за потребление в евро регистрират средна лихва през април от 9,2%, която е с 0,35 пр. пункта по-ниска от април 2013г.

Средните лихви по жилищните кредити в евро и лева са съответно 6,86% и 6,56% и спадат за една година с 0,49 и 0,31 пр. пункта. При „други” кредити в лева средният лихвен процент спада за една година с 0,36 пр. пункта до 8,12%, но се увеличава спрямо март с 0,58 пр. пункта.

Коментари: 0