Лошите кредити намаляха със 105 млн. лв.

Проблемните заеми се свиват до 22.5% от всички отпуснати

116 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

За последната година лошите и преструктурирани кредити* в банковата система у нас са намалели със 105.2 млн. лв., или 1.1%, сочат данните от паричната статистика на Българска народна банка (БНБ). Подобен спад не е имало от години. В края на март тази година проблемните заеми се свиват до 9.56 млрд. лв., а година по-рано бяха 9.67 млрд. лв. Делът им общите кредити (без овърдрафт) също намалява - до 22.52%, докато в края на март 2012 г. заемаха дял от 23.37%.

Намаление на лошите и преструктурирани кредити се вижда и спрямо края на февруари, когато тези заеми бяха 9.635 млрд. лв., или 22.63% от отпуснатите.

Спадът на проблемните кредити идва на фона на повишение на общия обем отпуснати заеми на фирми и граждани. Размерът в края на март 2013 г. достига 42.46 млрд. лв., което е повишение от 2.62% на годишна база. Като се добавят и овърдрафтите обемът на отпуснатите заеми достига 53.4 млрд. лв. - с 2.38% повече спрямо март 2012 г.

Увеличението на общия обем се дължи най-вече на повечето изтеглени кредити от корпоративни клиенти. Фирмените заеми към 31 март 2013 г. са за 25.49 млрд. лв., докато година по-рано бяха 24.25 млрд. лв.

Общо отпуснатите кредити на домакинствата намаляват до с 242.0 млн. лв. до 18.49 млрд. лв. Жилищните заеми растат с 54.97 млн. лв. за последната година до 8.88 млрд. лв., докато потребителските кредити намаляват със 164.75 млн. лв. и в края на март 2013 г. се свиват до 7.21 млрд. лв.

*В лошите и преструктурирани кредити влизат заемите необслужвани между 91 и 180 дни, отписаните кредити необслужвани над 180 дни и преструктурираните кредити.

Подкрепи Economic.bg