Ловеч минава на воден режим

От общината напомнят да се спазва забраната за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства

Режим на водоснабдяването ще бъде въведен в Ловеч от понеделник.

По заповед на кмета на общината Минчо Казанджиев водоподаването ще бъде спирано от 23.00 до 06.00 часа. Това се налага поради продължителното засушаване и рязкото намаляване на дебита на водоснабдителната група "Черни Осъм".

С цел да се осигури вода за питейно-битови нужди за населението от ВиК-Ловеч са предложили на кмета да се въведат ограничения във водоползването за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Заради намален дебит на водоизточниците на воден режим са още шест села в община Ловеч - Дренов, Пресяка, Брестово, Прелом, Старо Стефаново и Къкрина.

Поради трайното намаляване на подаваните количества вода за Плевен от група "Черни Осъм", вследствие продължителното засушаване, се налага понижаване на налягането в нощните часове - от 0 до 5 часа, съобщават от "ВиК"- Плевен. Това ще доведе до нарушаване на водоснабдяването в областния град.

Коментари: 0