Мистър/Мисис Икономика 1991

„Мистър Икономика 1991“ стана Иван Костов за приноса му като финансов министър от правителството на Димитър Попов

3962 ~ 1 мин. четене

Вторият конкурс се проведе при управлението на коалиционното правителство на Димитър Попов и бе съпътствано от ентусиазираното начало на пазарните реформи в България. Тази нагласа се отрази и при номинирането за наградата на по-радикалните привърженици на стопанските реформи в страната - Иван Костов, Венцислав Димитров, Емил Хърсев.

През същата година настъпиха промени и в статута на списанието - от издание на Министерството на икономиката и планирането сп. "Икономика" се преобразува в самостоятелен стопански субект. Поради тази причина, а и заради стремежа за по-голяма самостоятелност при провеждането на редакционната политика, отпадна необходимостта от редакционен съвет. На основата на получените от читатели и специалистите номинации, редакционният екип, съвместно с неформален кръг от сътрудничещи на изданието експерти икономисти, определи носителя на приза чрез гласуване.

"Мистър Икономика 1991" стана Иван Костов за приноса му като финансов министър от правителството на Димитър Попов за формирането на стопанската политика и за подкрепата му за започналите радикални пазарни реформи. Тържеството по награждаването се проведе отново в хотел София при значителен интерес от страната на политиците, икономистите и медиите.

Подкрепи Economic.bg