МОСВ забрани строежи на дюните в Несебър

Забраната се налага за срок от 2 години

Снимка: БГНЕС

164 ~ 1 мин. четене

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова издаде заповед по чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие за защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

С нея се забранява жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата инфраструктура в имотите в защитената зона, в които са установени дюни. Заповедта се отнася и за имот № 51500.204.152, местност Кокала, землище гр. Несебър, за който има издадено разрешително за строеж на възложителя „СЛЕ ГРУП” ЕООД. Това се казва в съобщение на еко ведомството.
 
Заповедта е издадена предвид опасността от увреждане или унищожаване на дюнни природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона.
 
Забраната се налага за срок от две години или до издаване на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяването на защитена зона „Ахелой-Равда-Несебър”. 
 
Подкрепи Economic.bg