МС разпредели 500 млн. лева по публичната инвестиционна програма

Одобрени са 405 проекта на общини и министерства

112 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

На заседание на Министерски съвет е прието постановлението, с което се определят проектите и програмите, които ще са бенефициенти по публичната програма за инвестиции в регионите. „Разпределихме 499 345 000 лв. от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ за приоритетни програми и проекти на общините и министерствата за благоустройство на общините и с цел осигуряване на заетост“, заяви министърът на финансите Петър Чобанов. „Постигнато е покритие на цялата територия на страната, като няма пропуснати региони и ресурсът на Програмата ще стигне за всички приоритетно оценени и класирани проекти на общините”, уточни още финансовият министър.

Постъпили са 1100 проектни предложения, от които приети за финансиране са 392. Авансово на бенефициентите ще бъдат изплащани 30% от средствата, а останалите ще се превеждат след отчитане на извършените разходи и дейности. Ако при провеждане на обществените поръчки бъде постигната по-ниска цена от индикативната, то освободените средства ще бъдат пренасочвани към други проекти.  

Разпределението на ресурса по сектори е както следва: за ВиК и управление на отпадъците - 78,3 млн. лв.; за транспортна инфраструктура - 104,6 млн. лв.; за социална инфраструктура - 197,5 млн. лв., в това число за училища и детски градини - 25 млн. лв., за висши училища 15,7 млн. лв., за здравеопазване - 27 млн. лв., за спортни зали и съоръжения - 62 млн. лв. и за други сектори 119 млн. лева. Общо за благоустройството на малките населени места по Програмата са разпределени 112 млн. лева.

 В ресора на Министерството на околната среда и водите приоритетно ще се финансират проекти за управление на речните басейни и третирането на отпадъците. За Министерството на регионалното развитие, с 20 млн. лв. предстои да се реши нефинансиран проблем от десетилетия, свързан с безводието на някои общини. Ще се  финансират две програми за Спешна помощ, а 12 млн. лв. е ресурсът за програмата за изграждане на Националната здравно-информационна система. За Министерство на образованието и науката са насочени ресурси по Програмата за изграждане на инфраструктура на четири университета и един колеж.

 Министър Чобанов акцентира върху принципното решение да се финансират както малки, така и големи населени места. Като пример той посочи финансирането на проект на Столична община с 6 млн. лв. за детски градини, както и разпределението на 50 млн. лв. за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна инфраструктура.

Подкрепи Economic.bg