Намалиха таксите на Агенция по вписванията

Те ще са в половин размер, ако документите са подадени по електронен път

120 ~ 1 мин. четене

За вписване на ново дружество в Агенцията по вписванията вече ще се плащат по-ниски такси. Новите тарифи бяха одобрени днес на заседание на Министерския съвет, съобщават от правителствената пресслужба. За дружествата с ограничена отговорност /ООД/ таксата от 160 лв. става 110 лв., за акционерните и за командитните дружества с акции се намалява от 460 лв. на 360 лв., за акционерните дружества за извършване на банкова и застрахователна дейност – от 1700 лв. на 1300 лв.

Ако документите са подадени по електронен път, таксите ще са в половин размер.

В резултат на намалението, което е около 22% върху приходите от такси, изчислено на база на дейността на Агенцията за последната година, в бизнеса и гражданите ще останат близо 4,1 млн. лв.

По-малки такси ще бъдат събирани и за действия и услуги по Правилника за вписванията и по Закона за регистър БУЛСТАТ. Намаляването ще има положителен ефект върху стартирането и правенето на бизнес в България, конкурентоспособността на фирмите и навлизането на нови местни и чужди търговци на пазара, ще облекчи гражданите при снабдяване с удостоверения, преписи и справки.

Подкрепи Economic.bg