МВФ: Безработицата в България остава неприемливо висока

От фонда съветват да не се намаляват предвидените в бюджета разходи дори и при по-ниско изпълнение на приходната част

Автор: Атанас Христов

Икономическият растеж на България през 2013 г. ще се повиши съвсем слабо в сравнение със забавения темп през 2012 г., докато безработицата остава неприемливо висока. Това са малка част от заключенията на Международния валутен фонд (МВФ), чиято редовна мисия у нас приключи.

Всякакви по-ниски бюджетни приходи заради по-слаба от прогнозираната икономическа активност или забавяния във възстановяването на средства от фондовете на ЕС не трябва да бъдат за сметка на намаляване на предвидените в бюджета разходи, съветват още от фонда.

"България запази трудно постигнатата макроикономическа и финансова стабилност въпреки нестабилната политическа конюнктура", заяви ръководителят на МВФ за България Мишел Шанън. Тя допълни, че това е "спомогнало за предпазване на страната от най-тежките последици от световната криза".

Според експертите на фонда вътрешната несигурност и сътресенията на световните пазари през последните седмици не са оказали значителен пазарен ефект върху България, като доходността по облигациите и спредовете по суаповете за кредитно неизпълнение запазват нивата, наблюдавани при други държави-отличници от Източна Европа с високи резултати.

От фонда приветстват намерението на новото правителство да осигури приемственост в поддържаната макроикономическа политика, да увеличи защитата за най-уязвимите слоеве на обществото.

МВФ препоръчва в бъдеще да продължи подобрението на структурата и ефективността на разходите за повишаване качеството на публичните услуги и за поставяне на цели във връзка с обществените услуги в рамките на ограничените фискални възможности.

"Плановете за намаляване на административните пречки пред бизнеса, за повишаване на ефективността в енергийния сектор и в основните публични услуги, включително в здравеопазването, както и повишаване на доверието в правната система и преодоляване на корупцията са от ключово значение за укрепване на растежа и заетостта", коментират още от фонда.

Плановете за намаляване на структурната безработица, включително чрез решаване на проблема с несъответствието в уменията и насочване на програми към младите работници, са от ключова важност.

Финансовата система остава стабилна и добре капитализирана, с висока ликвидност в резултат от ограниченото търсене на кредити и продължаващия ръст на депозитите, заключават още експертите от фонда.

Коментари: 0