Масово понижаване на лихви по депозити през декември 2013 г.

Най-нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити остават жилищните

204 ~ 7 мин. четене
Банките завършиха 2013 г., така както я бяха започнали – с понижение на дохода от депозит. Висока беше активносттта им в последния месец от 2013 г. Липсата на промоционални оферти по срочни депозити тази година беше съпроводена с понижение на лихвите по тези продукти. През декември 9 на брой бяха банките, които промениха офертите си, като всички те влошиха условията си. В същото време трезорите   бяха значително по-умерени по отношение на лихвите по спестовни сметки. Едва 2 от тях коригираха лихвите по тези продукти. И тук обаче промените бяха съпроводени с понижаване на лихвите.

Срочни депозити

В първия ден от месец декември Ти Би Ай Банк понижи лихвите по срочния депозит „Привилегия“ в BGN и EUR. 6-месечния депозит в лева продължи да се предлага с 0,50 п.п. по-ниски лихви, а 12-месечния с 0,75 п.п.При евровия депозитпонижението беше по-малко, като при 6-месечния „Привилегия“ лихвата се понижи с 0,25 п.п., а 12-месечния с 0,50 п.п.

Креди Агриколсъщо с нови лихви по срочни депозити от 01.12.2013 г. Банката понижи с около 0,25-0,50 п.п. лихвите по стандартните срочни депозити в BGN, EUR и USD. Депозит „Постоянство“ продължи да се предлага с 0,75-1,00 п.п. по-ниски лихви в BGN и EUR и с 0,25 п.п. по-ниски в долари.

На 06.12.2013 г. БАКБ понижи лихвите по срочни депозити. Пониженията засегнаха всички срочни депозити, с изключение на депозитите с растяща лихва. С тези промени Банката понижи лихвите с около 0,20 – 0,30 п.п. в лева и евро.

Societe Generale Експресбанк с нови лихви по срочни депозити от 01.12.2013 г. Трезорът понижи с 0,10-0,20 п.п. лихвите по депозит “SG Гарант“, Рента, Прогрес и Тактика в BGN и EUR.

Fibank с по-ниски лихви по срочни депозити от 02.12.2013 г. Стандартните срочни депозити, Рекорд, промоционален 6-месечен депозит, Малечко Палечко, Златни години и 6х6 продължиха да се предлагат с около 0,15 п.п. по-ниски лихви. При депозитите в евро понижението беше при депозитите със срок над 12 месеца.

ОББ също понижи лихвите по част от срочните депозити. Това се случи на 02.12.2013 г. Стандартните срочни депозити в BGN, EUR и USD се оказаха с 0,10-0,20 п.п. по-ниски лихви. Авансовият депозит „Сега“ също продължи да се предлага с 0,30-0,50 п.п. по-ниски лихви в BGN, EUR и USD.

Банка Пиреос също понижи лихвите по част от срочните депозити от 09.12.2013. Пиреос Стандарт и Пиреос Златен продължиха да се предлагат с 0,25 п.п. по-ниски лихви, като понижението беше за част от предлаганите срочности (предимно 6 и 12-месечни депозити).

Инвестбанк с нови лихви по част от срочните депозити от 12.12.2013 г. Авансовият 12-месечен VIP депозит в лева и евро продължи да се предлага с 0,25 п.п. При дългосрочните (24 и 36 м.) депозити с авансово изплащане на лихвата понижението на доходността беше с 0,50 п.п. по-ниски лихви във всички валути. Преустановено предлагане на 60-месечния с авансово ежемесечно изплащане на лихвите. Един от най-атрактивните срочни депозити на банката „Екстра + ваканция“ продължи да се предлага също с 0,50 п.п. по-ниски лихви в лева и евро.

Юнионбанк промени цялостно продуктовите условия по срочните депозити, предлагани от банката на 18.12.2013 г. След като ПИБ купи Юнионбанк старите влогове на банката за физически лица бяха с преустановено предлагане. На тяхно място започнаха да се предлагат някой от най-популярните депозити на ПИБ – Свободен депозит, 6х6 и Свободна разплащателна сметка. Единствено стандартните срочни депозити бяха запазени и продължиха да се предлагат.

Спестовни сметки

На 01.12.2013 г. Ти Би Ай Банкпонижи лихвите по безсрочния си депозит „Свободни пари“. В лева и евро пониженията на лихвата беше в диапазона между 0,50 и 1,00 п.п.

ОББ промени лихвите по „Отворена сметка“. В BGN и долари сметката продължи да се предлага с между 0,10 и 0,40 п.п. по-ниски лихви. В евро понижението беше с 0,30 п.п. Детската отворена сметка в лева и евро продължи да се предлага с 0,50 п.п.

Потребителски кредити

Декември отмина без банките да предложат каквито и да е новости по отношение на потребителските кредити. Като главна причина за това можем да посочим изтичащите в края на годината голям брой промоции.

Жилищни и ипотечни кредити

Годината приключи с не много корекции от страна на банките. Въпреки малкия брой банки, предприели промени през декември, почти всички те бяха в посока на подобрение.

Още в началото на месеца УниКредит Булбанк представи своята нова ипотечна оферта. Корекциите засегнаха предимно лихвените нива по продуктите. Кредитът с променлива лихва за първите 12 месеца (стандартни условия) в лева поевтиня с 0.30 п.п., но само за срока след първата година. Евровият вариант беше подобрен с 0.24 п.п. за първите 12 месеца и с 0.44 п.п. за останалия срок.

Стандартният кредит с променлива лихва за първите 12 месеца и превод на заплата в лева поскъпна с 10 б.п. за 12-те месеца, а лихвата за срока след това беше понижена с 20 б.п. В евро пониженията бяха в размер на 34 б.п. както за първите 12 месеца, така и за оставащия срок. Вариантът на този кредит с програма „МОДУЛА” на банката също претърпя промени. За първите 12 месеца в лева, кредитът поскъпна с 40 б.п., а за останалия срок с 10 б.п. В евро кредитът поевтиня минимално с 4 б.п. за целия период.

Още един продукт на банката претърпя промени съгласно новата ипотечна оферта на кредитора. Това беше кредитът с плаваща лихва за целия период. Стандартните условия в лева се подобриха с 0.45 п.п., а в евро с 5 б.п. при финансиране до 80% и с 0.50 п.п. при финансиране над 80%. Вариантът в лева с програма „МОДУЛА” поевтиня с 5 б.п., докато евровата разновидност поскъпна с 35 б.п. при финансиране до 80% и поевтиня с 10 б.п. при финансиране над 80%. При превод на работна заплата левовият кредит се подобрява с 35 б.п., евровия поскъпва с 5 б.п. при финансиране до 80% и поевтинява с 40 б.п. при финансиране над 80%.

Втората банка, която предприе промени през декември беше СИБанк. Банката преустанови предлагането на жилищния си кредит „Реалност” с пакет „Живот”. Лихвата по стандартния продукт „Реалност” в същото време беше понижена с 10 б.п. за лева и евро валута на кредита.

Статистика „Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити”

Вид кредит
   

Валута
   

Месечен ръст

BGN
   

EUR
   

Друга валута
   

ОБЩО

Потребителски
   

16.23%
   

13.65%
   

42.35%
   

15.75%
   

-1.28%

Жилищен / Ипотечен
   

23.86%
   

19.57%
   

46.46%
   

21.83%
   

-0.77%

Банкова система
   

20.41%
   

24.42%
   

13.42%
   

22.77%
   

-0.52%

Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ

BGN

Банките показаха висока активност и по отношение на най-добрите си оферти по тримесечни депозити, включени в Индекса. 5 бяха банките, които си коригираха офертите. Това бяха: Fibank, Креди Агрикол България, ОББ, БАКБ и Инвестбанк. Fibank понижи доходността (ЕГЛ) по най-добрата си оферта по 3-месечни депозити с 0,16 п.п. Креди Агрикол България влоши условията по стандартния срочен депозит, като ЕГЛ по нея спадна с 0,24 п.п. ОББ също понижи лихвеният процент по 3-месечния стандартен срочен депозит, в резултат на което ЕГЛ по нея се понижи с 0,10 п.п. БАКБ понижи с 0,20 п.п. лихвата по промоционалния 3-месечен депозит и ЕГЛ по офертата се понижи минимално - с 0,02%. Най-чувствително понижение в ЕГЛ обаче беше отчетено при депозит „Екстра + ваканция“ на Инвестбанк, където ЕГЛ се понижи с 0,50 п.п. Всичките тези промени неминуемо оказаха влияние върху стойността на Индекса. Той се понижи с 0,04 п.п. на месечна база (от 2,43% в края на месец ноември на 2,39% в края на декември).

EUR

Банките бяха активни и в евровите си оферти. Банките, които коригираха най-добрите си 3-месечни оферти в евро бяха: : Fibank, Юнионбанк, Креди Агрикол България, ОББ, БАКБ и Инвестбанк. . Fibank понижи доходността (ЕГЛ) по най-добрата си оферта по 3-месечни депозити с 0, 48 п.п. Офертата на Юнионбанк претърпя корекции, след като банката понижи с 0,25 п.п. ЕГЛ по най-добрата си оферта. Креди Агрикол България влоши условията по стандартния срочен депозит, като ЕГЛ по нея спадна с 0,47 п.п. ОББ също понижи лихвеният процент по 3-месечния стандартен срочен депозит, в резултат на което ЕГЛ по нея се понижи с 0,10 п.п. БАКБ понижи с 0,20 п.п. лихвата по промоционалния 3-месечен депозит и ЕГЛ по офертата се понижи минимално - с 0,02%. Инвестбанк понижи ЕГЛ по депозит „Екстра + ваканция“ с 0,48 п.п. Всичките тези промени понижиха стойността на Индекса с 0,10 п.п. (от 2,37% в края на месец ноември на 2,27% в края на декември).

 Потребителски кредити с и без поръчител

Декември се оказа още един месец, през който индексите не отчитат промяна. Липсата на промени по тези продукти в края на годината задържаха и двата индекса на ноемврийските им нива – 15.59% за кредити с поръчител и 14.74% за кредити без поръчител. Тъй като голяма част от промоционалните условия изтичат в края на 2013 г., по всяка вреоятност още в края на януари 2014 г. ще видим новите предложения на банките, респ. нови стойности на индексите.

Ипотечни кредити в лева и евро

Точно в края на годината двата индекса прекъснаха тенденцията на за понижение или задържане на нивата си. През декември и двата показателя отчитат повишение, като в основата на тези изменения основно стоят корекциите на една от банките, включени в тях. Индексът в лева се повиши минимално с 2 б.п. до ниво от 8.10%. До това повишение основна роля изиграва влошаването на офертата на УниКредит Булбанк с 12 б.п., което в съчетание с високия дял на банката в индекса, неутрализира подобрението на най-добрата оферта на втората банка, която повлиява индекса. Банката с подобрена оферта е СИБанк. Предложението й поевтинява с 11 б.п. И в двата случая промените в резултат единствено на корекции в лихвите.

По аналогичен начин се разви месецът и за евровия индекс. Банките повлияли стойността му и тук са същите, както при левовия индекс. През декември индексът достига ниво от 8.19%, което е с 8 б.п. повече от ноемврийската му стойност. Тук отново УниКредит Булбанк има основната заслуга за това ниво на индекса. Причината е в корекция на лихвата по най-доброто предложение на банката, което се влошава с 37 б.п.

Макар офертата на СИБанк да се подобрява и тук с 11 б.п. (отново в резултат на корекция в лихвата по кредита), това не успява да даде положително отражение върху размера на индекса и така като краен резултат той се повишава.
Коментари: 0