Мигрената може да доведе до структурни промени в мозъка

Сред тях са аномалии на сивото вещество, мозъчни поражения и промени в обема

Автор: Десислава Младенова

Мигрената може да доведе до постоянни промени в структурата на човешкия мозък, сочи преглед на общо 19 предишни научни изследвания върху заболяването, пише Science Daily.

Учените от университета в Копенхаген, Дания, са направили мета-анализ на 13 клинични и 6 кохортни изследвания на населението и са открили, че при хората, страдащи от мигрена, съществува по-голям риск от промени в мозъчната структура. Такива включват аномалии на сивото вещество, мозъчни поражения и промени в обема.

Рискът при хората, които имат мигрена със симптоми на аура е още по-голям. Мигрена с аура, при която се наблюдават временни слухови, зрителни, вкусови и други сензорни нарушения, имат близо 33% от всички страдащи от мигрена. Така хората със заболяването имат 34% по-голям риск от структурни промени на мозъка в сравнение с тези без мигрена. Рискът за страдащите от мигрена с аура е още по-висок - 64%.

Досега се смяташе, че мигрената, която засяга между 5-10% от населението е хронично неврологично разстройство без сериозни дългосрочни последствия. Научното изследване на датските учени поставя под съмнение това твърдение.

Учените се надяват, че бъдещи изследвания върху структурните промени при страдащи от мигрена ще хвърлят повече светлина върху това как те променят нормалната функция на мозъка. Освен това се очаква да се изследва връзката между структурните промени и честотата и продължителността на мигрената.

Коментари: 0