Младежката безработица е основен проблем

Бизнесът препоръча откриване на нови работни места и фокус над образованието

Младежката безработица в световен мащаб е един от основните проблеми, които трябва да бъдат решени чрез приемането на незабавни мерки. До този извод достигнаха участващите в Международната конфедерация на труда (МОТ) в Женева, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата.

Според изнесените данни безработните младежи са се увеличили с нови 4 млн. за последните четири години, като достигат до над 75 млн. души.

Експертите са на мнение, че ако не се предприемат спешни мерки за справяне с проблема, светът е изправен пред тежка криза.

Според българския бизнес е нужно създаването на балансирани макроикономически политики, които да насърчат работодателите да инвестират и да откриват нови места за млади хора. Също така трябва да се постави фокус върху образованието. Според данни над 130 млн. млади хора са без основно образование – не могат да четат, пишат и смятат.

Коментари: 0