Младенов: Условията на труд у нас са идентични с тези в ЕС

В страната ще бъдат обявени около 120 000 свободни работни места, съобщи министърът

"Стремим се да направи пазара на труда в България по-гъвкав, по-адаптивен и по-сигурен за всяко работно място". Това заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на информационния ден на МТСП във Валенсия, Испания.

"Броят на гражданите на други държави-членки на българския пазар на труда е нараснал над шест пъти от присъединяването на България към ЕС през 2007 г.", уточни министър Младенов. По неговите думи това е показателно за условията на труд в България, които са идентични с тези в други държави-членки на ЕС.

Министър Младенов запозна участниците с възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като акцентира върху схема „Развитие” за придобиване на стаж и обучение на младите хора. Основна тема беше и Националната инициатива „Работа за младите хора в България” и предстоящото споразумение между правителството, работодателите и синдикатите за първа работа на младите хора.

17 държави са отворили напълно пазара на труда за български работници, сред които и Испания, припомни министър Младенов. "Българското правителство прави всичко възможно да създаде условия за всички български работници, които искат да се върнат. Усилията ни са за по гъвкав и сигурен пазар на труда", каза народният представител Светлана Ангелова, която все участие в дискусията.

"Готови сме да оказваме подкрепа във всяко отношение на българската общност, която винаги е била отлично интегрирана и работеща", съобщи зам.-министърът по образованието, квалификацията и заетостта на Валенсианската област Сантяго Мартин.

Българските и испанските представители на изпълнителната власт се обединиха около бъдещо активизиране на сътрудничеството по програми на Европейския социален фонд чрез разработване на съвместни проекти и инициативи и засилването на обмяната на добри практики между българския и испанския осигурителен институт.

Информационният ден във Валенсия, се организира по инициатива на МТСП с участието на Генералното консулство във Валенсия и подкрепата на Посолството на България в Испания и българската общност. Той е предназначен за живеещите в областта 34 933 българи. В инициативата се включиха експерти от МТСП, НОИ, НАП и НЗОК. Те запознаха посетителите с трудовото законодателство, прилагането на активни мерки на пазара на труда, инвестициите в човешките ресурси и социално-осигурителната система в България.

По официални данни на Адресния регистър на Испания към 1 януари 2012 г. броят на българските граждани в страната е 176 217 души, като те са на 9-то място от общия брой на чужденците в страната. Средната възраст на българите е 35 години. Най-големите групи пребивават в автономните области Валенсия, Кастилия и Леон, Мадрид, Андалусия и Каталуния. Безработицата в Испания е една от най-високите в рамките на ЕС - 24,45%. Това е и един от основните проблеми на българската общност, тъй като безработицата при чужденците е с 15 пункта над средната.

В този контекст министър Младенов информира посетителите за свободните работни места в големите български фирми и чуждестранни инвестиционни компании в България. По прогнозни данни за 2012 г. в дирекции „Бюро по труда” в страната ще бъдат обявени около 120 000 свободни работни места. Преобладаващата част от тях ще бъдат в преработвателната промишленост, търговията,  държавното управление, хотелиерството и ресторантьорството.

Министър Младенов запозна българската общност с подписаната на 20 декември 2011 г. в МТСП Спогодбата между правителствата на България и Израел за посредничество и временна заетост на граждани на двете държави. Агенцията по заетостта набира за Израел 3 500 професионални строителни работници като максималният срок на временната заетост на наетите работници е 3.5 години при минимална прогнозна месечна заплата от приблизително 1500 USD за 211 работни часа месечно.

Коментари: 0