Модернизират НОИ и НЗОК с европари

Средствата са по Оперативна програма „Административен капацитет”

6950 ~ 1 мин. четене

Структурите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националният осигурителен институт (НОИ) се очаква да бъдат оптимизирани и модернизирани. Това стана ясно днес по време на откриваща конференция по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основните цели на проекта са изграждане на ефективни здравноосигурителна и социалноосигурителна системи в страната, съобразени с потребностите на гражданите и бизнеса, внедряване на добри европейски практики и подобряване административната дейност на НЗОК и НОИ.

Основен фокус в проекта е поставен върху подобряване на работните процеси в двете институции, намаляване на бюрокрацията и повишаване на ефективността и ефикасността на две от най-важните публични институции.

В края на проекта ще бъдат направени и систематизирани конкретни препоръки за подобряване работата на НЗОК и НОИ.

Подкрепи Economic.bg