"Монбат" изкупи обратно 6.61% собствени акции

През ноември акумулаторният производител придоби 66 913 книжа

Листваният на фондовата борса акумулаторен производител "Монбат" АД вече притежава 6.61% от собствените акции, съобщиха от компанията пред инвеститорите. В края на ноември дружеството притежава 2 576 284 свои книжа, които са придобити на средна цена от 5.85 лв. за акция. За сравнение - последната стойност на дяловете на БФБ е 4.79 лв. за акция.

Само през миналия месец компанията е изкупила обратно 66 913 собствени книжа на средна цена от 4.78 лв. за акция.

"Монбат" отчете силен октомври, когато консолидираните нетни приходи от продажби достигнаха 25.73 млн. лв., или с 15.57% повече спрямо съпоставимия месец на миналата година. Печалбата на "Монбат" и "Монбат Рисайклинг" за октомври 2012 г. се повиши с 31.8% на годишна база до 3.67 млн. лв.

В първата сесия на борсата за декември книжата на "Монбат"се повишиха минимално с 0.02% до 4.79 лв. за акция. По позицията на компанията минаха 3100 лота, които смениха собственика си в 6 сделки.

Коментари: 0