НАП подобрява събираемостта чрез нов електронен регистър

С реализиране на проекта ще се намали рискът от грешки в данните, касаещи административното сътрудничество на ниво ЕС

104 ~ 1 мин. четене

Националната агенция за приходите (НАП) стартира изпълнението на проект за разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по събиране на публични вземания на ниво Европейски съюз (ЕС), съобщиха от ведомството. Проектът се осъществява благодарени на безвъзмездната финансова помощ по ОП „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Информационната система цели подобряване на взаимодействието с административните звена в държавите-членки на ЕС, обслужването на гражданите и бизнеса чрез бързо проследяване и обработка на публичните им задълженията към други страни от съюза. Чрез по-бърза комуникация и отразяване на пълни или частични плащания ще се поддържа актуална и точна информация за размера и погасяването на публични задължения към бюджета на Република България на лица от други държави членки на ЕС. Европейски социален фонд,Мусала Софт,

С реализиране на проекта ще се намали рискът от грешки в данните, касаещи административното сътрудничество от една страна, а от друга - ще се защитят правата на гражданите и бизнеса чрез по-точна и по-бърза обработка на тяхното задължение.

За изпълнител на дейността по разработване и внедряване на Информационна система „Взаимна помощ при събиране” беше избрана водеща компания в сферата на софтуерните услуги „Мусала Софт“. Проектът се очаква да приключи до края на 2013 г., а от началото на 2014г. системата ще заработи ефективно.

Подкрепи Economic.bg