НАП ще рови в швейцарските сметки на българи

Остава само Народното събрание да ратифицира подписаната през септември 2012 г. спогодба между двете страни за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

В борбата с данъчните измами България ще има право да иска информация от Швейцария, включително и такава, която представлява банкова тайна. На днешното си заседание Министерски съвет утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира подписаната през септември 2012 г. спогодба между двете страни за избягване на двойното данъчно облагане на доходите.

Новият документ заменя действащата до момента Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Швейцария. Тя беше подписана през 1991 г. при коренно различни икономически отношения и правна регламентация. В нея има празноти и противоречия със сегашното данъчно законодателство.

Съществен пропуск в действащата спогодба е липсата на разпоредба относно обмена на информация между двете държави, което води до невъзможност да се води ефективна борба с предотвратяване на заобикалянето на данъчното облагане, укриването на данъци и данъчните измами. Именно затова в новия документ е записана клауза, според която властите в Швейцария ще могат да разкрият банкова тайна пред българските данъчни. Тази клауза е една от най-важните, тъй като осигурява условия за прозрачност по отношение на транзакциите и дължимите данъци.

Подкрепи Economic.bg