НКЖИ без задължения към външни контрагенти

Дружеството трябва да изплатят само наследени задължения към пожарната и полицията

7768 ~ 1 мин. четене

Най-големият успех на НКЖИ за 2011 г. е покриването на почти всички задължения. Към 31 май НКЖИ приключва с нулеви задължения. В края на 2009 г. новото ръководство завари дългове в размер на приблизително 46 млн. лв.

Към момента остава да се изплатят само и единствено наследени задължения към пожарната и полицията, които ще се изчистят чрез взаимни прихващания. Към шестмесечието на тази година, НКЖИ ще само текущите си задължения.

Добрите финансови показатели се дължат на изключителна финансова дисциплина и контрол по изразходване на средства, както и драстичното намаление на административните разходи.

Строгата финансова и бюджетна дисциплина е на три направления. Първо тотален контрол на всеки разход, който се прави. Преглед на абсолютно всички документи и защита на направените финансови разходи, като средства, се харчат само и единствено чрез закона за обществените поръчки, контрол по изпълнението на проектите, събиране на неустойки и финансов контрол по одобрение на предложените за разплащане пера, за материали, резервни части и горива, както и гаранционните срокове за текущо поддържане. Лимитиране на всички допълнителни разходи, които биха могли да възникнат, с цел защита и достигане на финансов стабилитет.Подкрепи Economic.bg