НКЖИ намали над 4 пъти финансовата загуба

Инфраструктурната компания завърши годината без задължения към контрагенти, каза финансовият директор на компанията Джоана Димитрова

604 ~ 4 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Осигурени ли са необходимите средства за кофинансиране на проектите за жп инфраструктура, които са по ОП "Транспорт", до края на годината?

- Да. Засега средствата, които са ни необходими за кофинансиране са осигурени. Не са осигурени средствата по ОП "Транспорт" за ДДС, които се плащат от бенефициента, в случая Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). В момента ние сме намерили вариант да ги ползваме през субсидията ни, която ще бъде дръпната напред, и която ще се ползва за ДДС, но като цяло са неосигурени последните три месеца.

ДДС е непризнат разход и следва да бъде финансиран от бенефициента, тоест от НКЖИ. Ние в момента нямаме допълнителна сума, която да ни е предоставена, да ползваме като оборотен ресурс за ДДС.

- Възможно ли е да се осигури на по-късен етап, за да ви улеснят?

- В момента ще трябва да се водят разговори с Министерството на финансите. Защото до този момент сме на вариант да ползваме субсидия, която да е под формата на оборотни средства. Но тази субсидия като е под формата на оборотни средства си я взимат в началото на годината. Но имайки предвид връщането за тези тримесечия, остават неосигурени октомври, ноември и декември.

- Какви са финансовите резултати на НКЖИ за миналата година?

- 2012 година беше много успешна за Национална компания "Железопътна инфраструктура". Приключваме с 0 лева задължения към контрагенти. Всичките си задължения, които сме имали за заплащане по текущите фактури, сме ги разплатили към 31 декември 2012 г. Абсолютно с всички контрагенти, включително с "Холдинг БДЖ", "Пътнически превози" и "Товарни превози" сме се разплатили към 31 декември 2012 г.

 "Холдинг БДЖ" и "БДЖ-Товарни превози" имат текущи задължения към нас, които са в рамките на нормално приетите. Те са утвърдени и нямаме разминавания в числата.

Най-голямата гордост и най-големият успех на НКЖИ е изключително намалената загуба. Тя е в размер на 9.656 млн. лв. Сравнете я с 41.234 млн. лв. през 2011 г. Намалението е повече от 4 пъти.

- Загубата от какво се формира?

- По принцип тя е загуба от дейността, от по-малкото получени средства от инфраструктурни такси и по-малката наличност на средства за оперативна дейност и направените разходи за текущо поддържане на жп мрежата. Разликата между приходната и разходната част формира загубата. Тоест нямаме повече приходи от инфраструктурни такси, които би трябвало да имаме.

В тази връзка 2012 г. беше доста успешна, защото имахме почти 94 млн. лв. приходи от инфраструктурни такси. Това са осчетоводени приходи. Иначе като разплащане са значително по-малко, защото има изоставане в разплащанията.

- Само БДЖ ли изостава?

- Само БДЖ "Товарни превози" има увеличаване на дълга.

- Колко ви дължи "БДЖ-Товарни превози"?

- "БДЖ-Товарни превози" има 54 млн. лв. задължения - за инфраструктурни такси и малко за услуги.

- А "БДЖ-Пътнически превози"?

- "Пътнически превози" е изряден и коректен платец. Разплаща абсолютно всичко в рамките на текущия месец по график, както е определено. Така че взаимоотношенията ни на оперативно и финансово са на много високо ниво с "БДЖ-Пътнически превози".

- Вашите колеги направиха договарянията за международните трасета за 2013 г. Какви са очакванията ви?

- Определено сме настроени оптимистично. Очакваме увеличение в бруто и във влакокилометри. Надеждата ни е, че ще има увеличение на товарното движение, вследствие на което в компанията ще получим повече от 12 млн. лв. приходи от инфраструктурни такси, от допълнителното натоварване, допълнително резервирани и потвърдени трасета за следващата година.

- Очаквате ли във финансово отношение някакви промени тази година?

- За нас би било добре, ако има възможност да получим някаква компенсация, във връзка със заема от Световна банка, който за съжаление не е планиран и не е бюджетиран при нас като допълнителен ресурс и не сме го получили за подпомагане на развитието на инфраструктурата, какъвто беше първоначалния замисъл.

Засега ще разчитаме само на 130 млн. лв. субсидия и на 90 млн. лв. капиталов трансфер и приблизително 65 млн.лв. приходи от инфраструктурни такси. Максимално ще се насочим пак към продажба на неоперативни активи, които са останали и има търсене.

Засега разчитаме на тези средства. Ако за в бъдеще има възможност да бъдем докомпенсирани, за нас ще бъде чудесно, тъй като ще можем веднага целенасочено да ги реинвестираме и да успеем да компенсираме забавянето и да наваксаме ремонтните  дейности.

- Казахте, че са осигурени средствата за извършеното строителство по ОП "Транспорт"?

- Те са осигурени, ние ги разплащаме по СЕБРА. Съфинансирането е в тази част и основен ангажимент на НКЖИ е да заплаща задължението по ДДС.

- ЕС редовно ли привежда на България вече платените средства за извършена дейност?

- По принцип ние ги разплащаме по една платежна система СЕБРА, така че в момента имаме ресурс. Нямаме затруднения за тях.

- Редовно ли плащате заплатите на служителите?

- Да. Можем да кажем със сигурност, че абсолютно всички възнаграждения, аванс, заплата и ваучери за месеца, се изплащат редовно, на точно определената дата. НКЖИ е подсигурила всички плащания на социални суми и допълнителни възнаграждения - суми срещу отпуск, които са необходими за календарната 2013-2014 г. Това е 100% осигурено, бюджетирано и се разплаща по план-график всеки месец.    

- Отворихте офертите за рехабилитация на Гара Пазарджик. Какви са очакванията за започване на строителството на Гара София?

- Нека има окончателно решение за избор на изпълнител и да бъде обявено  и тогава ще се изяснят сроковете. Ще се проектира тепърва и след това ще има срок за изпълнение.

Подкрепи Economic.bg