НКЖИ очаква загуба от над 25 млн. лева за 2013 година

За пръв път от 2012 година, през второто полугодие на 2013 година се отчита лек ръст в превозите

228 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Държавно предприятие „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ очаква счетоводна загуба в размер на 25,15 млн. лева за 2013 година. Финансовият резултат отговаря на разчетения по бизнес план. „През 2013 година е запазена финансовата стабилност на ДП „НКЖИ“. Всички приходи на Компанията се усвояват ефективно, ефикасно и целесъобразно“, се посочва в отчета за финансовото състояние.

Прогнозираните приходи от инфраструктурни такси са в размер на 68,594 млн. лева. За пръв път от 2012 година, през второто полугодие на 2013 година се отчита лек ръст както в показателя за товарните превози – брутотонкилометри, така и в този за пътническите – влаккилометри. Спрямо 2012 година нарастването е съответно с 1,9 и 1,4 процента. Общо за 2013 година са реализирани 12 018 754 хил. брутотонкилометри и 28 184 496 влаккилометри.

От началото на 2013 г. ДП „НКЖИ“ започва да предоставя услугата „разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи“. Разходите на железопътните оператори са запазени в рамките от 2012 година, но за сметка на ефективно намаляване на инфраструктурните такси с около 20%.

Предприятието е усвоило близо 220 млн. лева от бюджета за поддържане, ремонт  и инвестиции в железопътната мрежа – 90 млн. лева капиталов трансфер и 129,826 млн. лева субсидия. Компанията е усвоила и средства по ОП „Транспорт“, TEN-T I други оперативни програми на обща стойност 144,154 млн. лева, при усвоени близо 131 млн. за 2012 година.

През годината са погасени 12,28 млн. лева главница и лихви по заем към МБВР. Задълженията към персонала се изплащат по график. През 2013 година се отчита намаление на персонала на 1 километър железен път – от 3,04 бр. през 2012 година на 2,92 бр. Общата численост на персонала е намалена за една година с 509 средно-списъчни бройки.

Към 31.12.2013 година се очаква текущите вземания на компанията да бъдат около 114,9 млн. лева или с 10,3% по-малко от тези в началото на годината. От месец юли 2013 година стартира изчистването на задълженията на „Холдинг БДЖ“ ЕАД по схемата „дълг срещу собственост“. За изминалата година се очаква дългът към ДП „НКЖИ“ да бъде намален с над 25 млн. лева.

Коментари: 0