"Набуко-Запад" получи екологично разрешително в Унгария

На територията си страната ще изгради тръба с дължина 384 км

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Унгария стана първата държава акционер в проекта "Набуко", която издаде и последното необходимото екологично разрешително, с което разрешава тръбата да премине през нейната територия. Дължината на газопровода преминаващ през страната е 384 км.

"Следващите стъпки в Унгария сега са да се финализира цялостното инженерингово проектиране и дизайн за "Набуко-Запад" и да се продължи с процеса на получаване на необходимите разрешителни за строеж. Ние очакваме да продължим сътрудничеството си с унгарските власти при по-нататъшното развитие на проекта", посочи Габор Берши, управляващ директор на „Набуко Унгария".

Получаването на екологично разрешително в Унгария е двуетапен процес, който "Набуко" започна през първото тримесечие на 2010 г. с подаване на документация за Предварителна оценка на въздействието върху околната среда (ПОВОС) в четири инспектората за опазване на околната среда, природата и водите (IENWs). След положително решение от четирите инспектората за опазване на околната среда, природата и водите, през септември 2010 г. втората част на този процес започна с представянето на подробни ОВОС проучвания на същите органи.

Консорциумът "Шах Дениз II" подкрепи по-късия вариант на газопровода "Набуко" - "Набуко-Запад". Дължината на тръбата се очаква да бъде около 1 300 км, като ще започва от българо-турската граница, през Румъния и Унгария до Австрия.

Първоначално капацитетът му ще бъде между 10 и 16 млрд. куб. м. годишно. Той обаче ще бъде проектиран така, че да има гъвкавост по отношение на капацитета и възможност за включване на различни източници към инфраструктурата за пренос на газ. В крайна сметка възможностите за пренос на газ могат да бъдат увеличени до над 20 млрд. куб. м., ако това е необходимо.

Първоначалният проект на "Набуко" предвиждаше дължината му да е около 4 000 км. и да започва директно от газовото находище "Шах Дениз II" от Баумгартен. Оказа се обаче, че в този си вариант проектът ще се оскъпи прекалено много и в крайна сметка беше взето решение да бъде съкратена и дължината и капацитета.

Основни акционери в консорциума, който изгражда тръбата са австрийската OMV AG, германската RWE, унгарската MOL, турската Botas и Българският енергиен холдинг (БЕХ). Те държат по 16.67% от капитала на дружеството.

Коментари: 0