Начало на санирането на училищата в Септември

Строително-ремонтни дейности ще се извършват в СОУ в Септември, Ветрен, с. Семчиново, с.Ковачево и с. Карабунар

Автор: Силвия Георгиева

На 05.07.2013г. Петър Бошев – кмет на община Септември, постави начало на ремонтните дейности в изпълнение на проект: "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации, собственост на  община  Септември", с кратко представяне на проекта, след което бе отслужен тържествен водосвет. Строително-ремонтни дейности ще се извършват в: СОУ „Христо Смирненски“ гр. Септември, СОУ „Христо Ботев” гр. Септември, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ветрен, ОУ „Хр. Ботев“ с. Семчиново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Ковачево,  ОУ „Хр. Ботев“ с. Карабунар и ОДЗ „Червена шапчица” гр. Септември.

Срокът за изпълнение на предвидените за изпълнение дейности в шестте учебни и едно детско заведение е 2 (два) месеца от откриване на строителната площадка. В този период всички сгради ще бъдат санирани. В част от тях, където все още не е извършено, ще се подмени старата дървена дограма. Ще се подмени осветлението така, че да отговаря на изискванията за осветеност. В училищните сгради, намиращи се в селата ще се изградят отоплителни инсталации на пелети. Общата стойност на СМР е 1 970 000,00 лв. без ДДС.

В двора на СОУ „Христо Ботев” гр.Септември, където се състоя церемонията присъстваха представители на всички участници в строителния процес: проектант – „Комфорт СБ” гр.Пазарджик; изпълнител на СРР – Консорциум „ГСМ-Стройкомерс” гр.София; строителен надзор – „Евро и Контро и Консулт” гр.София; „Медия Интеракт” ООД гр.София – Дружество, отговарящо за дейностите по визуализация и публичност на Проекта; кметовете на населените места и директорите на учебните заведения, където ще се извършват ремонтните дейност; служители от общинска администрация и гости.

Коментари: 0