Национален парк „Пирин” чества 50 години

Над 40 000 Ха обхваща защитената територия

Министър Нона Караджова ще участва в отбелязването на 50-годишния юбилей на Национален парк „Пирин” на 8 ноември в град Банско.

В празника на парка ще участват депутати, политици, представители на местната и изпълнителната власт, партньори и приятели на парка.

Фотоизложба „Пирин – вълшебната планина” е разположена на пешеходната улица в центъра на града и е осъществена по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”.

 

Заради неповторимото биологично разнообразие и забележителните природни образувания, Национален парк „Пирин”  е включен преди 30 години в Списъка на световното природно и културно наследство на Юнеско в програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. Националният парк е и част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

 

Коментари: 0